Project beschrijving

Voor gemeente Beverwijk project de Wijkerbaan, uitgraven cunet t.b.v. fundatie en regenwateropslag van betonkorrel 4/32 ingesloten door inlagen wegenbouwdoek, met daarop als straatlaag brekerzand en daarop aangebracht een verharding van gebakken klinkerkei met afstandhouders ( waterdoorlatend) en ingeveegd met basaltsplit 1/3.