Project beschrijving

Voor bouwbedrijf van Lith gehele buurt Hof van Egmond te Haarlem, achtertuinen leeghalen, 0,5 m diep vervuilde grond ontgraven en afvoeren, schoonzand aanbrengen, rioolhuisaansluitingen vervangen en nieuwe achtertuinen aanleggen.