Diensten

Verticale Infiltratie

Hierbij wordt een lekke kunststof buis ( verschillende diameters en lengtes) verticaal in de bodem geplaatst. De buis wordt omhuld met een geotextiel om inloop van zand via de poriën in de buis te voorkomen. Door het beperkte ruimtebeslag is dit een aantrekkelijk en relatief goedkoop alternatief. Aangezien verticale infiltratie niet alleen toegepast kan worden in situaties met lage grondwaterstanden maar ook in situaties met hogere grondwaterstanden wordt deze methode steeds vaker toegepast. Ook heeft verticale infiltratie een voordeel dat het weliswaar de diepte ingaat en vrijwel geen breedte nodig heeft, bij het uitvoeren van onze ” Bos infra ” methode zijn er maar slechts enkele vierkante meters werkruimte nodig. Door verticale infiltratie ontstaat er een waterkolom in de buis, waardoor, dankzij de druk het uittredend vermogen wordt vergroot, door deze werking kan een verticale infiltratie zelfs met ” de voeten” in het grondwater staan; er wordt dan nog steeds geïnfiltreerd en onze ” Bos infra”  methode is ook dan geschikt om de verticale infiltratie te plaatsen in het grondwater. De techniek van verticale infiltratie is een efficiënte methode om af te koppelen: gemiddeld worden er tussen de vier en tien infiltraties per dag uitgevoerd, dit is afhankelijk van het gebied en van de diameter buis. De boringen gaan meestal twee, drie of zes meter diep en met onze ” Bos infra ” methode wordt de gehele laag weer verdicht met bestaande uitkomende zand of geleverde drainzand en ook kan eventueel de keuze gemaakt worden om met grind aan te vullen en zullen later geen verzakkingen meer ontstaan om de verticale infiltratie heen.

Aanbrengen verhardingen

Wij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van machinale straatwerk, dit kan mechanisch of met vacuüm, dit is materiaal afhankelijk. Wij hebben natuurlijk ook nog de echte straatmakers voor het aanbrengen van oude gebakken materialen, wat niet altijd machinaal kan.

Riool en grondwerkzaamheden

Voor het aanbrengen van riolering bent u bij Bos infra op het juiste adres( particulieren, bedrijven en gemeentes), voor zowel standaard als maatwerk. Riolering aanleggen wordt door ons vaak als een totaal plaatje gezien, het verwijderen van bestaand straatwerk, benodigde graafwerkzaamheden, als na het aanleggen het geheel weer verdichten en bestraten.

Naast het aanleggen van nieuwe rioleringssystemen, doen wij ook het uitbreiden en vervangen van bestaande rioleringssystemen (alle diameters PVC en beton). Tevens kunnen wij uw huisaansluiting realiseren en een aansluiting  op het hoofdriool maken. Bos infra heeft ook veel ervaring met het plaatsen van Q-bics, dit zijn aan elkaar geschakelde kunststof kratten ( zoveel als er nodig is) omhuld met een geotextiel, waar hemelwater afvoeren of straatkolken op aangesloten kunnen worden en het regenwater in de grondoppervlak opgenomen zal worden. Dit kan ook onder een rijweg aangebracht worden.

Bos infra heeft ook een eigen methode op ondergrondse vuilcontainers te plaatsen, door onze methode wordt de omliggende grond/zand goed verdicht en zal er later geen verzakkingen plaats vinden om de vuilcontainer heen.

Ook verzorgen wij voor particulieren en bedrijven graafwerkzaamheden voor het uitgraven van bouwputten inclusief het afvoeren van overtollige grond.

Wij hebben al veel projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers